Az USA 5 legrosszabb elnöke

2019. június 25. 19:35 - Fabius Q

Donald Trump gyakori média-megjelenései, nagyon vegyesen megítélt döntései és vitatható bel- illetve külpolitikája ráirányítják a figyelmet az eddigi amerikai elnökök értékelésére is. Trump rövidlátó, sőt korlátoltan ostoba klimapolitikája (melynek "megkoronázása" volt 2017-ben az USA kiléptetése a nemzetközi klimavédelmi-egyezményből) valamint felelőtlen külpolitikája (pl.: az Iránnal zajló, lassan háborúvá fajuló viszálya)  illetve számtalan amatőr húzása felvetik a kérdést: vajon kik voltak eddig azok, akik Trumphoz hasonlóan a leginkább kérdéses "ítéletet" kaptak az utókortól? 

white_house.jpg

Az 1783-ban létrejött Amerikai Egyesült Államok eddigi 236 éves történelme alatt összesen 45 elnököt választott, melyek közül 26 konzervatív - republikánus, 19 pedig demokrata támogatással töltötte ki ciklusát. A két párt politikai "váltógazdaságban", azaz egymást váltva igazgatja Amerikát. A demokraták szimbóluma majdnem 200 éve már a szamár, mert 1828-ban, Andrew Jackson konok, makacs és erőszakos természetével (melyet már választási kampányában is megmutatott) kivívta, hogy a "jackass" (hím szamár) gúnynévvel illessék, később pedig az USA hetedik elnökeként, pártját népszerűsítve ezt a kifejezést kiterjesztették minden demokratára. Ami a republikánusokat illeti: pártjuk jelképe 1861 óta az elefánt, mely szimbólum a polgárháború kezdetén alakult ki, amikor Lincoln az északiak előretörését egy elefánthoz hasonlította. (Némi magyarázat ehhez: a polgárháború idején az északi jenkik jellemzően republikánusok, a déli rabszolgatartók pedig jellemzően demokraták voltak.) A kutatások és felmérések szerint a republikánusokat leginkább a módosabb felsőközép-osztálybeli, protestáns, fehér amerikaiak támogatják, illetve a konzervatív felfogásúak, nacionalisták, nagytőkések, fegyvergyárosok és a hagyományos értékeket vallók. (Vannak felmérések, melyek szerint a fegyveres testületek tagjai: katonák, rendőrök is inkább republikánus szavazók.) Velük szemben a demokratákra voksolnak az alsóbb rétegek - szegények többsége, a színes-bőrűek, spanyol ajkúak, katolikusok, pacifisták és másságot elfogadók.

usa_partok_abra.jpg

Ami magukat az elnököket illeti: ugyanúgy csoportosíthatóak, ahogyan az USA története is szakaszokra bontható, vagyis az 1783 és 1861 közti időszak elnökei például a kialakulás korának amerikai vezetői voltak: Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson, Van Buren, Harrison, Tyler, Filmore, Pierce és Buchanan. Ők még az indiánok elleni harcokkal, az angol visszatérési kísérletek elhárításával és az egyes államok kialakulásával (frontier felszámolásával) voltak elfoglalva. A második korszakot a polgárháború és az azt követő rekonstrukció (északi rendteremtés) republikánusai alkotják (1861-1885): Lincoln, Johnson, Grant, Hayes, Garfield és Arthur (a legpusztítóbb indián háborúkkal az 1870-es években), a harmadik korszakot pedig a "vadkapitalizmus" és bevándorlás elnökei, 1885 és 1901 között: Cleveland, Harrison, újra Cleve land és McKinley. Aztán Theodore Roosevelt megjelenésével 1901-től megkezdődött az USA nagyhatalmi korszaka. Roosevelt, Taft és Wilson az első világháború előtti években, majd a harcok alatt egyértelművé tették a világ számára, hogy az USA minden téren (gazdaságilag és katonailag is) a Föld élvonalába tartozik. A két világháború közt, az izolacionizmus évtizedeiben, Harding Coolidge és Hoover alatt  (1921-1933) Amerika a belső gondjaival - pl. alkoholtilalommal, a terjeszkedő maffiával és a világválsággal - volt elfoglalva. Aztán jött Franklin D. Roosevelt, aki a New Deal révén felszámolta  a válságot és megnyerte a második világháborút (természetesen az oroszokkal és britekkel együtt). A hidegháború korszaka aztán 1946 és 1989 között 8 elnök ciklust hozott, az ide tartozó vezetők a lehető legvegyesebb sikerességűek - Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter és Reagan - mind ezer szempont alapján értékelhetőek. Az utolsó 5 elnök már napjaink problémáival - terrorizmus, globális gondok, klímahelyzet ... stb - foglalkozott, ők: Bush, Clinton, Bush, Obama és Trump. [link]

usa_elnokok_20_szazad.jpg

A kérdés tehát a következő: a felsorolt 45 amerikai elnök közül kik voltak sikertelenek illetve ártalmasak a világra kártékonyak?

5. Ulysses S. Grant (elnöki ciklusa: 1869-1877)

grant.JPG

A”minden idők ötödik legrosszabb amerikai elnöke” címen ketten is osztoznak, egyikük, az 1869 és 1877 közt hivatalban lévő, polgárháborús hős, Ulysses S. Grant. A négy gyermekes, katonai karrierje előtt vállalkozóként élő, de minden vállalkozását csődbe juttató tábornok, katonatisztnek kiváló volt, ám elnöknek csapnivaló teljesítményt nyújtott. A polgárháborús harcok végén a déliek főparancsnoka, Robert E Lee tábornok, Grant előtt tette le a fegyvert, így az északi parancsnok népszerűsége az egekbe szökött. Ez a népszerűség egészen 1868-ig kitartott és Grantet elnöki székhez juttatta. A hivatali munka és diplomácia azonban nem volt Gratnek való: kormányába szakpolitikusok helyett barátokat, rokonokat hívott, akik aztán mérhetetlenül korruptnak bizonyultak és az ország ügyeinek intézése helyett inkább saját zsebeik megtömésével foglalkoztak. Eközben a legyőzött déli államokban katonai megszállás tartotta fenn a rendet, a felszabadított feketék állandó és büntetlenül hagyott garázdálkodásai mellett. Sajnos Grant az indiánokkal szemben is iszonyú kegyetlenséggel lépet fel: tábornoka, George Armstrong Custer 1875 és 1876 éveiben valóságos „népirtó hadjáratokban” pusztította az őslakosságot és kényszerített minden indián lakos rezervátumokba. Grant végül mértételen szivarozásainak lett áldozata, 63 évesen (1885-ben) nyelvrákban halt meg. Egy szétdúlt, korrumpálódott és délen katonailag rettegésben tartott országot hagyott hátra.

5. Dwight D. Eisenhower (elnöki ciklusa: 1953-1961)

churchill_ike.jpg

Churchill és Eisenhower a II. világháború alatt

A katonából lett sikertelen elnökök sorát Eisenhower folytatja. A texasi munkáscsaládban nevelkedett, majd hivatásos katonaként karriert csinált és 50 éves korára már tábornokká előlépő Eisenhower az egyik leghíresebb republikánus elnökként vált Amerika történelmének részévé. Mivel a második világháborúban ő vezette (Overlordként) a szövetséges csapatokat Normandiától kezdődően, afféle nemzeti hősként tért haza 1945-ben. Néhány évvel később Henry Cabot Lodge szenátor buzdítására vállalta el, hogy indul az elnökválasztáson, melyet aztán a republikánus párt támogatával meg is nyert 1952-ben. (Köszönhetően annak, hogy részint "Hitler legyőzőjeként" tűnhetett fel, részint pedig, mert megígérte a koreai háború lezárását). A három fő ok, amiért felkerülhetett a legrosszabb amerikai elnökök listájára: a "Mr Vétó" -ként emlegetése, hazánk cserbenhagyása (1956-ban) és a rasszizmus ellen való "lagymatag" fellépése. Ami a vétókat illeti: Ike hat éven keresztül bénította meg a demokrata többségű amerikai kongresszust, mivel összesen 181 alkalommal vétózta meg döntéseiket. Az 56-os magyar forradalom során egyszerűen becsapta a magyarokat azzal, hogy folyamatosan ígérgetett egy katonai segítséget, de végül nem tartotta be szavát. Bár lakossági nyomásra támogatott két polgárjogi törvényt (1957-ben és 1960-ban) valójában nem sokat törődött az 50-es években elharapódzó, túlkapásokkal teli rasszizmus és kommunista-ellenes hisztéria megfékezésével. 

4. Harry Truman (elnöki ciklusa: 1945-1953)

truman.jpg

Truman és Roosevelt

A szintén szegény családból származó, alig középiskolai végzettséggel rendelkező, rövidáru-kereskedőből politikussá váló Truman egyike volt az amerikai történelem legsajátosabb figuráinak. Szolgált az első világháborúban (tisztként), majd szenátor lett és 1941-ben a hadügyi termelés kongresszusi bizottságának elnökeként számtalan korrupt vállalkozót leplezett le. (Ez bizonyos fokú népszerűséget hozott számára mind a kongresszusban, mind a szavazók körében.) Végül egyszerűen az ölébe hullott az elnökség, mivel ő lett Roosevelt alelnöke és annak váratlan halálát követően megkapta az elnöki széket is. Bár demokrataként vitte végig ciklusát, inkább tűnt republikánusnak. A legrosszabb amerikai elnökök listájára a Nagaszakira és Hirosimára ledobott atombombákért, a koreai háború megindításáért (1950) és a kommunista-ellenes hisztéria (mccarthyzmus) elharapódzásáért került. Bár ő hozta létre a CIA -t és az 1950-es társadalombiztosítási törvényt (öregségi nyugdíj) összességében inkább a háború, az agresszió és s belső feszültségkeltés fűződik nevéhez. A róla elnevezett és általa meghirdetett Truman-doktrina a teljes nyugati összefogást hirdette meg a szovjet terjeszkedés ellen. A hidegháború első amerikai vezetője a mindenkori 4. legrosszabb amerikai elnök.

elnokok.jpg 3. Donald Trump (elnöki ciklusa: 2017- )

A lista bronzérmese a jelenlegi amerikai elnök, Donald Tump, aki felmenőitől örökölt szálloda- és ingatlan birodalmával (melyet bővíteni is tudott) az USA egyik leggazdagabb üzletembereként vásárolta kaparintotta meg magának az elnökséget. A nemrégiben 73. életévét betöltő és a republikánusok támogatásával hatalomra kerülő Trump talán legnagyobb vétke a bevezetőben is említett nemzetközi klímaegyezmény felmondása, amely mögött az amerikai nagytőke támogatása sejthető, noha az elnök nemzeti érdekként próbálta feltüntetni az egészet. Másik bűne, hogy az előző elnök, Barack Obama rendelkezéseinek egy részét megpróbálta visszavonni és lerombolta a külpolitikában elért eredményeit is, például az Iránnal 2015 nyarán aláírt megegyezést.

trump.jpg

Donald Trump és Putyin találkozója

Trump rövidlátó módon, különböző lobbi- és érdekcsoportok befolyása alatt, gyakran John Bolton nemzetbiztonsági főtanácsadó hatásának engedve, nem ritkán pedig önfejűen, senkire sem hallgatva, az objektív szakértőket is mellőzve hozza meg döntéseit. Számtalan intézkedése rombolta Amerika viszonyát a mellette álló szövetségeseivel és önfejű konokságával folyamatosan fenyegeti az érzékeny nemzetközi béke-egyensúlyt. Az USA viszonya évtizedek óta nem volt olyan rossz Oroszországgal és Kínával, mint most.

2. George W. Bush (elnöki ciklusa: 2001-2008)

bush.jpg

A 2018-ban még elő elnökök: az idősebb Bush, Obama, W. Bush, Clinton és Carter

Második helyezett az Irak megszállására parancsot adó George W. Bush, aki szöges ellentétben édesapjával, az 1989 és 1993 közt szintén elnökösködő idősebb Bush -sal, egy mindenben alelnökére (Dick Cheney -re) támaszkodó és befolyásolható politikusként lett az USA első embere. A republikánusok kezdetben egységesen támogatták, ám idővel fogyatkozni kezdtek pártolói. Első nagy melléfogása az volt, hogy Irakban egyáltalán nem találtak tömegpusztító fegyvereket, holott korábban a Bush-kabinet biztosra vette azok létezését. (Sőt ezzel indokolta Irak haladéktalan megszállásának szükségességét is.) Később azzal tette magát ellenszenvessé, hogy bizalmi köréhez tartozó vállalkozóknak adta az iraki újjáépítés révén jó bevételeket adó állami szerződéseket. (Jelentős megbízásokat kapott például Cheney alelnök cége, a Halliburton is.) Bush egész ciklusa alatt neokonzervatív tanácsadóinak legszűkebb csoportjára hallgatott és több állami kölcsönt vett fel, mint a korábbi kormányzatok együttvéve. 2004-ben ugyan újraválasztották, ám ezt elsősorban annak köszönhette, hogy az amerikai nép az iraki és afganisztáni háborúk, illetve a terrorizmus elleni harc alatt nem akarta eltávolítani vezetőjét (még ha az a vezető nem is volt éppen rátermett). Bush népszerűsége 2008 őszére alig 20%-ra csökkent, ami az összes korábbi elnök népszerűségét messze alulmúlta.

1. Richard M. Nixon (elnöki ciklusa: 1969-1974)

Az USA történetének egyetlen lemondatott, pontosabban botrány miatt megbukott elnöke: Richard Milhous Nixon. A jogászból lett katonatiszt (a második világháború alatt a haditengerészet hadnagya), majd Eisenhower alelnöke (1953-1960) tapasztalt és profi politikusként indult az ifjú John F. Kennedy ellen 1960-ban az elnökségért. Akkoriban azonban a lendületes és megnyerő, demokrata színekben induló Kennedy még legyőzte a 4 évvel idősebb, de sokkal nehézkesebb (és feleannyira jóképű) alelnököt. Kettejük közt zajlott egyébként a történelem legelső televíziós elnökjelölti vitája 1960 szeptember 26-án, melyet rossz nyelvek szerint Kennedy csupán külsejével és sármjával nyert meg.

nixon_kennedy_vita.jpg

Az 1960-as Nixon - Kennedy TV vita

Nyolc évvel később aztán eljött Nixon ideje is: az 1968-as zavargások, tüntetések időszakában sikerült magát a rend és stabilitás emberének beállítani, amivel meg is nyerte a 68-as választásokat. Bár kétségtelenül voltak pozitív hatású intézkedései is - mint az űrprogram sikerre vitele (Neil Armstrong Holdra szállása 1969 július 20-án), a GDP növelése, az adók csökkentés, a SALT-1 fegyverzetcsökkentési megállapodás aláírása és látogatása Pekingben (a kínai - amerikai viszony rendezése) - mégis negatív lett megítélése elsősorban a vietnámi háború elmélyítése, a pénzügyi visszaélésekkel és szabálytalanságokkal teli 72-es kampánya és a botrányos lehallgatási ügye miatt. A Watergate-botrány 1972 nyarán került a nyilvánosság elé, miután kiderült, hogy Nixon emberei lehallgató készüléketet helyeztek el a rivális demokrata párt washingtoni irodaházában, a Watergate épületben. A Washington Post újságírói leleplezték az ügyet, de egy titokzatos belső ember (Deep Throat) is segítette őket. (Róla később derült ki, hogy az FBI elnökhelyettese, Mark Felt volt.) Nixon a vizsgálat alatt akadályozta az igazságszolgáltatást, bizonyítékokat tartott vissza és fedezte embereit. 1974 augusztus 9-én lemondásra kényszerült, mint az USA egyetlen megbuktatott elnöke.

Ennyi a lista; bár mindannyian XX. századi politikusok, jelentőségük meghatározó és felülmúlja a korábbi korok vezetőinek fontosságát. Egy későbbi posztunkban a XVIII - XIX. századi időszak legrosszabb amerikai elnökeiről tervezünk majd írni.

fabius_logo.jpg

2019.06.25.(19:38)

168 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://fabius.blog.hu/api/trackback/id/tr5714909696

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

josE89 2019.06.25. 21:29:59

Elég érdekesnek tartom, hogy az a Trump, aki még ki sem töltötte a ciklusat és még a második előtti kampánya közepén jár ott van a listán, míg az az Obama, akinek a két ciklusa alatt olyan sikeres volt az USA kozel-keleti kulpolja, hogy létrejött az Iszlám állam, ami elleni háború miatt milliók lettek foldonfutok és menekültek, aminek még más, politikai következményei is lettek Európában meg sincs említve... Es aki teret adott az iraniaknak az atom egeyzmennyel, amit az Iráni vezetés épp megszeg... Kicsit sem egyoldalú írás...

Equalizer. 2019.06.25. 21:44:07

Trump kártékony, amatőr, érdekcsoportok által vezérelt és hozzá nem értő kalandor-politikája óriási károkat okoz a világnak, miközben hihetetlenül nagy kockázatot is jelent a globális folyamatokra.

Periodista. 2019.06.26. 08:18:15

Érdekes, hogy az USA -nak mindig demokrata elnökei voltak a háborúk alatt: az I. világháború alatt, a II. világháború alatt és a vietnámi háború alatt is.

Secretus Rector 2019.06.26. 10:04:35

Ulysses Grant megítélése nagyon érdekes, mert az utókor elsősorban tábornoki és hadvezéri tevékenysége miatt emlékszik rá, mint a polgárháború hősére és nem későbbi elnöki ténykedésére. A többség szerintem nem is tudja, hogy mennyire nem volt alkalmas elnöknek. Pedig tényleg ez a helyzet.

zolee001 2019.06.26. 19:02:51

@Periodista.: Granada,Panama--Ronal Reagan,Öböl háboru 1: id George Bush,
Afganisztán ,irak -ifj George Bush akik hithü született demokraták voltak:-)

T. Dani 2019.06.26. 19:08:59

Nem hiszem, hogy bármelyikük, jobb, vagy rosszabb elnök lett volna....
Szerintem, igyekeztek legjobban teljesíteni.
Hogy, ki milyen ember, az más kérdés....

Zigi 2019.06.26. 19:14:57

Truman, Eisenhower és Nixon is egytől-egyig vnagyszerű elnökök voltak. Mindhárman sikeresen akadályozták meg a Szovjetuniób további előretörését a világ különböző részein.

Fülig José 2019.06.26. 19:23:47

@Zigi: meséld már el, mit és mikor gátolt truman a szu előretörésén? visszavette lengyelországot? kelet-európát? mert én úgy tudtam, simán megegyezett joszippal... hát ike hol és mit tett az előrörés ellen? nixon legalább győzött vietnamban, ebben igazad van...

Fülig José 2019.06.26. 19:28:20

@koala kóla: arra a klímára gondolsz, amire a bohóc azt mondta, hogy nincsen is...el kéne már az orbanistáknak dönteni, hogy akko most mi a f.sz legyen? mer lehet a hagományos nemzet(közi) gaz immmperialista nagytőkések ellen küzdeni I. "dugo" viktor,(a nép hőse, a hős lovag legkisebb hős fia, stbstb, a bulgárbirka ebben jobb mint én) oldalán, de sajna a bohócot pont ez a csoport tette a trónra. hoppá....

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2019.06.26. 19:29:24

@Fülig José: "gátolt truman a szu előretörésén" az a 2 atombomba azért jelezte a ruszkiknak, hogy nem érdemes európa többi részén elgondolkozniuk akkor se ha épp arrafelé járnak.

Billy a kölyök 2019.06.26. 19:32:12

@josE89: Az Obama korszakot leginkább a brezsnyevi pangás éveihez tudnám hasonlítani. A külpolitikai teljesítmény katasztrofális, a belpolitikában pedig az Obamacare-en kívül (ami olyan sikersztori volt, hogy Trump jórészt ennek köszönheti a győzelmét) legfeljebb a transzexuális WC-kre emlékszem, pedig figyelemmel szoktam kísérni a híreket.

Fülig José 2019.06.26. 19:32:21

@eßemfaßom meg áll: ez egy baromság. rég megállapodtak az oroszokkal, még a kurill szigetekről is. a bomba sima tömeggyilkosság volt, csak hogy adatokat gyűjthessenek a bomba hatásairól. ugyan ilyen tettekért embereket akasztottak nürnbergben...ilyenkor ménemugattok kettős mércéről...?

chrisred 2019.06.26. 19:34:07

@Billy a kölyök: Mélypontnak is lehetett volna nevezni, ha előtte és utána nem még rosszabb elnök van.

chrisred 2019.06.26. 19:35:00

Nekem nem áll össze, ha most csak a XX. századi elnökökről volt szó, akkor mit keres köztük Grant?

exterminador 2019.06.26. 19:35:04

Miféle lista ez? Az első helyen betonbiztosan ott kellene lennie Trumpnak, utóbbinál rosszabbat elképzelni is nehéz lenne; még az ifj. Bush ostobaságait is sikerült elhomályosítania, ami pedig nagy szó. Nixon és Eisenhower pedig szerintem egyáltalán nem dolgoztak rosszul.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2019.06.26. 19:38:29

@Fülig José: ja, hogy megállapodtak, akkor tök felesleges volt az egész hidegháború

Öregesprofesszor 2019.06.26. 19:38:45

Érdekes hogy Trump a harmadik, pedig az USA gazdaság és a tőzsde szárnyal, a munkanélküliség rekord alacsony és az USA nem háborúzik senkivel. Ezt Obama alatt nem lehetett elmondani. Sajátságos, erősen szubjektív szempontok alapján lett a lista összeállítva.

Öregesprofesszor 2019.06.26. 19:40:34

@exterminador: Pontosan miért is? A gazdaság szárnyal, a munkanélküliség alacsony, háború nincs. Mi is a gond Trumppal? Talán csak nem az hogy nem demokrata?

laci_52 2019.06.26. 19:44:37

Truman nem volt rossz elnök, az atombomba ledobásával hónapokkal megrövidítette a háborút és megmentette több százezer amerikai katona életét. Trumpnak nincs helye a listán, hiszen még csak elnöki ciklusa közepén jár. Az ifjabb Bush sem volt annyira rossz elnök, 0911 után nem volt könnyű helyzetben, tennie kellett valamit a terrorizmus ellen. Obama viszont nincs a listán, pedig egyáltalán nem volt jó elnök...

Zsolttttt 2019.06.26. 19:47:42

Trump sztem jó elnök. Végre valaki felvette a kesztyűt kínával szemben. Látszik hogy a gazdaságból jött, a sok valós életben soha nem dolgozott politikussal szemben.

dont be such a jew 2019.06.26. 19:49:13

@Fülig José: Masik klimatudos.

Itt meg a 3., Soros bankar haverja

index.hu/gazdasag/2019/06/25/joseph_stiglitz_interju/

Minden CEUs kozgazdasz automatikusan klimatudos....:DDD

dont be such a jew 2019.06.26. 19:52:09

@Zsolttttt: Automatikusan megkedveli a zember trumplit, amikor hallja az oszovetsegi gyuloletkkampanyt a CNNen

dont be such a jew 2019.06.26. 19:53:00

@laci_52: "911 után nem volt könnyű helyzetben, tennie kellett valamit a terrorizmus ellen"

milyen terrorizmus ellen?

Fülig José 2019.06.26. 19:59:27

@eßemfaßom meg áll: esetleg foghatsz egy törikönyvet, sokat segít. ide sajnos kevés a zorigó...

Fülig José 2019.06.26. 20:01:18

@altona: jók az éveid narancskullancs...vágom, hogy ez a gyökér-egyedüliként- hàtbaveregette a csirketolvaj gazdádat, nade ezért ilyen mélyen letorkozni...ejej...

Fülig José 2019.06.26. 20:03:34

@Zsolttttt: remélem amikor kínáról magyarázol a hitelesség kedvéért - bár felétek erre nemigen ügyelnek- ki is dobod minden kínai cuccodat.... szarul fogsz kinézni holnap reggel gyalog egy szál brokiban...

Fülig José 2019.06.26. 20:05:41

@Öregesprofesszor: ja, megírta a zorigo, hogy kivonultak az amik afgsnisztánból, irakból, meg a cia sem döntöget kormányokat már...török rakétaprogram sincs (mámmegint) ukrajna is rendben... bazmeg, hogy ennnnnnnnnyire töksötétek legyetek.

Fülig José 2019.06.26. 20:08:27

@Fülig José: jaj bazmeg, iránt majdnem kihagytam. jaj, meg kínát...amúgy sehol egy szem háború.

Fülig José 2019.06.26. 20:10:27

@Behajtó70: ne rettegj picim, a náciknak rég végük, nektek sincs sok hátra. törődj bele szépen, menny tanujj kicsit és meglásd, máshogy fogod látni a világot.

totii 2019.06.26. 20:13:33

Trumpot nem értem a listán, hiszen még hivatalban van, és lehet, hogy további négy évig ott is marad. Majd a négy vagy nyolc éve alapján illene szerintem értékelni, függetlenül attól, hogy rossz vagy jó elnökként köszön majd le a posztjáról.

Az sem egyértelmű, hogy mi alapján rossz vagy jó elnök valaki, illetve kiknek a szempontjából. Az amerikaiakéból? A miénkből? Nem mindegy, és nem is egyértelmű az indoklás.

Mellesleg érdekes, hogy a fent említett további öt elnököt mind újraválasztották.

Zigi 2019.06.26. 20:28:21

@Fülig José: Megalkotta ugye a Truman doktrinát és ennek szellemében cselekedett pl. Koreában.

Fülig José 2019.06.26. 20:44:24

@Zigi: jaj, később vietnamban, utódai közép és dél-amerikában, a közel keleten...sehol egy bábállam, sehol egy kis kormánydöntögetés...gyilkosság....csak a világot védték a cucilistákkal szemben, aham...tudod eddig az orbánista narratíva az vol, hogy köcccsög amerika, pfujpfuj... hajrá putyinka. most az udvaribolond a csúcsfavorit mert szóba állt a czigánnyal. szép egy faj vagytok. olyan stabil mint a román....

masada 2019.06.26. 20:52:38

Truman és Eisenhower az USA két jeles elnöke volt. Nekik köszönhetően jött létre az amerikai hegemónia a glóbusz nyugati felén és a Csendes-Óceáni térségben. Atombomba? A 20. század legnagyobb technológiai vívmánya akit csak azért ki kellett próbálni (mert ugyebár puding próbája). Donald Trump messze vezeti ez a listát az ostobaságával...aki nem ismeri a történelmet ne irogasson csak úgy össze listákat!

Don Octavio de Flores 2019.06.26. 20:53:14

Komplett Fidesz-troll nyilvántartást lehetne nyitni a kommentelőkből. :-))))))))

Fülig José 2019.06.26. 20:59:02

@Argus.: naná, de erősen b-csapat....agyhalottak. ezekhez képest a rettegősballib meg a birka egyetemi docens...

Denise Hogyisdugják 2019.06.26. 21:07:22

istenem... pont egy blogger dönti el, hogy melyik amerikai elnök hogy végezte a feladatát. látatlanban is tudtam, hogy a dobogót kiadta a republikánusoknak, szóval ez innen megint "valládi kérdés", mint az audi-bmw-mercedes vagy a samsung-apple-huawei-többi márka:-/

Mdavid89 · http://iranynewyork.hu 2019.06.26. 21:11:59

Trump tényleg korai ide, meg kéne várni, hogy kitöltse a ciklusát és utána megítélni. Rengeteg szempontból katasztrofális a fazon, de várjuk meg az elnöksége végét, úgy lesz kerek a történet.

Nixon első helye a listán nem is lehet kérdés. Sok rossz ember ült már az Államok élén, de ennél az embernél nagyobb aljadékot nem látott a politika.

Aldou Raine 2019.06.26. 21:13:52

Donald Trump épp másfél éve az USA elnöke és EZT a másfél évet simán lehet értékelni önmagában is. Voltak olyan elnökei is az Egyesült Államoknak, akik összesen ennyit, vagy kevesebbet voltak hivatalukban.

Ami a lényeg: rombol a gazdaságban, rombol a belpolitikában és rombol a külpolitikában is. Az USA viszonya végzetesen rossz Kínával, Oroszországgal és Iránnal is. Iszonyatos károkat okoz folyamatosan. Teljesen egyetértek azzal, hogy a listára került, akárcsak az atombombát ledobó Truman és a magyarokat cserben hagyó Eisenhower.

Grafschaft Glatz 2019.06.26. 21:18:22

@Aldou Raine: "rombol a gazdaságban, rombol a belpolitikában"
Ja, azért döntöget rekordokat a tőzsde meg negatív rekordokat a munkanélküliség...

anyadmajma 2019.06.26. 21:19:39

@Argus.: hát pedig tévedsz!

csak a hazaáruló bolsevik geci terrorista birka próbál bértrollkodni a nickjeviel, hiszen ezért kapja fizetését. csak amilyen hülye, a knkrét birkás nick loginját megint elfelejtette:)

Grafschaft Glatz 2019.06.26. 21:20:44

Ja, és Trumpnak Kínával kapcsolatban teljesen igaza van. Ezt még az index is el szokta ismerni.
Az iráni egyezményből mondjuk hiba volt kilépni, de ettől önmagában én nem raktam volna fel erre a listára, főleg mert - amint arra többen rámutattak - még véget sem ért az első ciklusa sem.

anyadmajma 2019.06.26. 21:21:07

@Grafschaft Glatz: hje, te hazaáruló bolsevik geci terrorista birka, megint jössz azzal a szar dumáddal, hogy Hitler is az év embere volt:D

megasün 2019.06.26. 21:23:22

Trump egy idióta, nála nagyobb csak az, aki nem látja be. Nincs klímaváltozás ugye????

viator78 2019.06.26. 21:24:24

jééézus. az a baj, hogy az igazán rossz elnököket, azokat nem is ismeri szerintem a szerző sem, mert hát a feledés porát szitálta rájuk az emlékezet. Ami a listát illeti: hagyjuk Trumpot, van még a ciklusából, nem illik félúton ítélni. Grant tényleg csapnivaló elnök volt szegény, ebben nagyjából mindenki egyetért. Nixon, hát sötét alak, de elnökként voltak olyan tettei, amik előrevitték az országot: Vietnám lezárása (keserű, de szükséges lépés), a kínai kapcsolatfelévtel, de ő hívta életre pl. az EPA-t is. modjuk őt én is ide listáztam volna. Truman és Ike? ez valami vicc, hogy ők itt vannak. mind a kettő nagy formátum alakítója a világpolitikának a maga módján. Truman jó döntést hozott a bomba ledobásával: ha nem veti be akkor és ott, akkor valaki később tuti ledobta volna - mondjuk egy hidegháborús válság közepén. látni kellett azt a rettenetet. Ike komoly erénye, hogy katonaként nem ült fel a héjáknak: az 56-os be nem avatkozása szerintem inkább erény, mint hiba. rossz elnök meg sok volt. Hoover. Harding. Ford.

anyadmajma 2019.06.26. 21:26:22

@Aldou Raine: azért ha nem jó magyar fasiszta szemmel nézem, sajnos 56-ban esélye sem volt a magyar forradalomnak. A SZU-nak egyszerűen nem lehetett nem "szocialista" határa. NDK presztízs volt, Lengyel-Csehszlovák-Magyar határ a védvonal. ezért lehetett Jugoszlávia és Románia annyira "független". Ott pl nem állomásoztak SZU-csapatok.
Szóval a cserbenhagyás erős túlzás, sajnos. De azért igaz is.

anyadmajma 2019.06.26. 21:29:25

@megasün: Nos, az ottani (trump) propaganda szerint nem az van, hogy nincs klímaváltozás, hanem az van, hogy arról ugyan már miért pont a CO kibocsátás tehet?

STIRLITZ 2019.06.26. 21:32:00

@viator78: Te vagy az a kommentelő, aki benyögi: a szerző nem is ismeri a rossz elnököket, de persze egy ellenjavaslata sincs. Minden posztnál vannak ilyen okoskodók, akik jobban tudják, csak hát konkrétumaik nincsenek.

@anyadmajma: Eisenhower ígérgette a segítséget, ez az aljasság. Aztán tett az egészre.

@Grafschaft Glatz: Ja persze minden fasza az amerikai gazdaságban mi? Mint itt nálunk is dübörög a gazdaság motorja. :-))))

Grafschaft Glatz 2019.06.26. 21:45:45

@STIRLITZ:
Mondjuk megfogadhatnád a saját tanácsodat, amit viatornak írtál és írhatnál pár konkrétumot, szerinted mi "nem fasza" az amerikai gazdaságban.
Én írtam két fontos mutatót, alátámasztandó a mondanivalómat, de nálad nem látok semmi konkrétumot.

fofilozofus · http://megmondomhogymihulyeseg.blog.hu/ 2019.06.26. 21:48:07

1. Trumpot nem illett volna felvenni a listára. Egyszerűen kevés időt töltött még a hivatalában, ráadásul -mint fentebb is említették- pl. a Kínával szembeni kemény fellépése történelmileg még jó is lehet.
2. Nagyon XX. századi lett a lista. Szerintem elég mély ismeret kellene ahhoz, hogy megítéljük ezt a kérdést, hogy "öt legrosszabb". Úgy érzem, hogy az 1800-as években is volt pár idióta elnök, de ehhez kevés a tudása a szerzőnek (meg nekem is, csak én nem írok akkor ilyen cikkeket). Ha meg csak a XX. századi elnökökről volt szó, akkor hibás a címadás, és akkor Grant sem lehetne a listában.
3. Úgy tudom, Grant hadvezérként is szar volt, csak akkora fölényben volt észak, hogy mindegy volt, mit csesz el. Állítólag őrületes vérfürdőket rendezett sajátjai között értelmetlen parancsokkal.
4. Azért Obama eléggé hiányzik a listáról, mert neki kb. annyi érdeme volt, hogy néger. Az persze külön poén, hogy egyből béke Nobel-díjjal indult. :-))))

Grafschaft Glatz 2019.06.26. 22:03:04

@fofilozofus:
Teljesen jól írod. Obama nem csinált lószart sem, az a békedíj még viccnek is rossz.
Illetve valamit mégiscsak csinált: az USA adósságát sikeresen megduplázta.
Egy csődtömeg volt a csávó, simán ráfért volna erre a listára.

Öregesprofesszor 2019.06.26. 22:06:57

@Fülig José: És ezekhez mi köze van Trumpnak? Trump vonult be Afganisztánba? Mi köze van a Török rakétaprogramhoz vagy Ukrajnához? José kedves, ez egy rakás se füle, se farka zavaros hülyeség. Ha valaki itt sötét, az bizony te vagy.

Öregesprofesszor 2019.06.26. 22:08:22

@Fülig José: Tényleg? Milyen háborúban van az USA Kínával vagy Iránnal? Miről maradtunk le? Ostoba arrogáns troll.

Fülig José 2019.06.26. 22:09:50

@Öregesprofesszor: baj van a szövegértéssel narancskoma. nemmedzs á madzsar..? de sebaj. kínai vámháború? irán basztatása? a közép európai kishitler támogatása? na ez asszem elég egy életre is...pá picim.

Grafschaft Glatz 2019.06.26. 22:09:52

@Grafschaft Glatz:
Ja meg a nobelbékedíjas obarma kirobbantotta az arabtavaszt, ami miatt azóta sincs béke a térségben, sőt, az elmúlt évek egyik legpusztítóbb polgárháborúja volt a szíriai. Az Európába özönlő vademberekkel meg azóta is csak a baj meg a költség van. Persze nem obarma fizeti.

Fredddy 2019.06.26. 22:13:38

Kis kiegészítés: nem csak republikánus és demokrata elnökök voltak, a XIX. században még volt federalista és whig párt is, pár elnököt azok is adtak. A mai republikánus-demokrata konzervatív-progresszív felosztás se olyan régóta van így, a mai arculat a hatvanas években alakult ki, amikor az emancipálódó feketék szavazataira erősen ráhajtó demokratáktól a déli kisemberek átpártoltak a republikánusokhoz.

Pár dollárral többért 2019.06.26. 22:18:39

Dwight D. Eisenhower "A három fő ok, amiért felkerülhetett a legrosszabb amerikai elnökök listájára: a "Mr Vétó" -ként emlegetése, hazánk cserbenhagyása (1956-ban)"

Hazánk cserbenhagyása?
Ki tanítja ezt az őrültséget?
A Szövetségesek a háború alatt találkoztak Jaltán illetve Potsdamban, ahol fel lett osztva Európa katonai övezetekre.
A szovjetek és Sztálin a nácik alól felszabadított és azzal a lendülettel a kommunisták által elfoglalt országokat szatellitállamoknak tekintette. Amennyiben a hidegháború idején kitört volna egy háború Európában a nyugat és a szovjetek között, azt ezen megszállási övezetekben található országok területén vívták volna meg.
Nem szovjet területen.
Ausztriából csak azért vonultak ki a szovjetek, mert az egyezmény szerint az nem az ő megszállási övezetük volt.
Ezt kellene már felfogni.
Tudod mi történt volna, ha az USA, FRA, GBR itt beavatkozik 1956-ban?
III. világháború és lehet, hogy az atomfegyverek miatt nem is lenne országunk úgy pár tíz vagy százezer évre.
Sztálin halála nem hozott akkora enyhülést, mint amilyet a magyarok feltételeztek, ugyanakkor a szovjetek nem engedhették meg, Magyarország függetlenedését, mert akkor az összes többi megszállt országot is elbukták volna akkor. Ami hatalmas arcvesztés lett volna a rendszernek, a szovjeteknek. Egy nagyhatalom ezt nem fogja engedni soha. Pláne nem egy hidegháború kellős közepén amikor fegyverkezési és űrrepülési versenyt folytattak a szovjetek az amerikaiakkal.
A világpolitikában semmilyen realitása nem volt az 1956-os magyar forradalomnak és ezzel nyugaton mindenki tisztában volt. Emellett persze elismeréssel tekitettek egy kis ország kis nemzetére, akik szembeszálltak a hatalmas vörös megszállókkal. Ennyi a történet.
Széllel szembe nem lehet vizelni.

1956-on kívül ott volt még 1956 és 1981 Lengyelország, 1968 Csehszlovákia. Nem tudtak nekik sem segíteni.

Fredddy 2019.06.26. 22:19:41

@fofilozofus: Grant jó hadvezér volt, Lincoln nagyon sokáig keresett ilyet, mire végre rátaéált Grantre. Scott túl öreg volt, McClellan túl óvatos, Burnside csak a fredericksburgi vérfürdőt tudta kiizzadni magából- tulajdonképpen ezért is tartott olyan sokáig a háború.

A XIX. századi elnökök egyébként még sokkal szabadabban lehettek hülyék, kevesebb múlt rajtuk: az USA alapításakor majdnemhogy csak szimbolikus pozíció volt, az elnöki hatalom növekedése egy mai napig folyamatosan zajló folyamat.

Jericho 1 2019.06.26. 22:32:12

@fofilozofus: Éppen elég idő másfél év arra, hogy megítéljünk egy elnököt. Sőt fél év is elég volna. A legtöbb munkahelyen a próbaidő 3 hónap, de még szofisztikáltabb feladatköröknél, diplomásoknál sem várnak másfél évet arra, hogy felmérjenek: mennyit érsz. Trump másfél éve elnök és ez alatt épp eleget tett ahhoz, hogy kiderüljön: milyen módszerekkel és elvek mentén illetve milyen befolyásoltságok alatt elnökösködik. Kennedy két és fél évig volt csak elnök, és könyvek sokaságát írták elnökségéről.

@Fredddy: Kicsit kevered a dolgokat. Bár a háború végén a nagyhatalmak valóban felosztották Európát, 56-ban Eisenhower ígéretet tett egy amerikai segítségnyújtásra a magyaroknak. EZT szegte meg, amikor cserben hagyott bennünket.

Behajtó70 2019.06.26. 22:34:11

Ahhhaha, kimoderlált a demokrata blogger, mert a véleményszabadság mindenk felett, neki lehet, másnak nem! Igazi demokrata!

Fredddy 2019.06.26. 22:34:31

@Jericho 1: (ezt a választ szerintem félrekattintottad, én nem írtam 1956-ról.)

szürke_tapir · http://akozert.blogspot.com 2019.06.26. 22:40:51

"Az 1783-ban létrejött Amerikai Egyesült Államok eddigi 236 éves történelme alatt összesen 45 elnököt választott, melyek közül 26 konzervatív - republikánus, 19 pedig demokrata támogatással töltötte ki ciklusát. " Ez a mondat két okból sem stimmelhet:
1/ az elnöki pozíció régebbi keletű, mint a demokrata és a republikánus párt maga, tehát az első egy-két elnököt nem lehet pártokhoz kötni (lévén, hogy ezek nem léteztek).
2/ a 19. század első feléig még létezett a whig párt is (a brit hagyományok szellemében) és ők is adtak elnököt.

Pár dollárral többért 2019.06.26. 22:58:24

@Fülig José:

"nixon legalább győzött vietnamban"

Mintha Vietnámban csak vesztesek lettek volna. Ezt a háborút a franciák kezdték, majd belerokkantak és az USA meg átvette. Ahonnan Kennedy vissza akarta hívni az egész hadsereget. Aztán előbb a vietnámi elnököt gyilkolták meg, majd pár héttel később Kennedyt is. Az alelnök lett az elnök Lyndon B. Johnson aki nem hívta vissza a hadsereget, sőt
az amerikai haderő egyre csak növekedett ezután Vietnámban. Mondjuk ennek az elnöknek a nevét nem olvastam az 5 legrosszabb elnök neve között.
A vietnámi háborúban mindenki veszített.

Jericho 1 2019.06.26. 23:07:14

@szürke_tapir: A repubikánus és demokrata pártok előtt Föderalista és Antiföderalista pártok adták az elnököket.

Föderalista = republikánus
Antiföderalista = demokrata

Whig párt soha nem adott elnököt. Washington pártonkívüli volt, John Adams föderalista (republikánus), akárcsak Monroe és Quincey Adams, viszont Jefferson és Madison antiföderalisták 8demokraták) voltak.

Larry Silverstein 2019.06.26. 23:14:29

@Pár dollárral többért: Mese.

Azert nem avatkoztak be 56ban, mert a szovjetek cserebe elneztek a NATO disznosagat Sueznel, ami az amerikai olajlobbinak, izraelnek, az angoloknak es a franciaknak elsodleges prioritas volt. Amugy magyarorszagi beavatkozas kozel sem volt, esely nem volt a nyugat beavatkozasara, kuldtek par kedves szot de nem erdekelte oket.
Kb. kulonben ennyire erdekli a nyugatot a demokracia ugye, senki se higgye hogy barmi is valtozott.

Billy Hill 2019.06.26. 23:19:34

@Pár dollárral többért: Anyáméknak középiskolában alá kellett írniuk egy levelet Jonhson-nak, hogy azonnal fejezze be a vietnámi háborút. Nyilván a megyei pártbizottságon nem jutott túl a kezdeményezés (ami csak arról szólt, hogy megnézzék, kinek a neve nem szerepel rajta). De vajon mi lett volna, ha megkapja az öreg - vajon magába szállt volna a magyar gimnazisták felszólítására...? ;-)

Borzi Bobó 2019.06.26. 23:25:17

@josE89:
Fogadtam volna rá, hogy néhány sorban nem lehet elsütni ennyi idiótaságot. Te nyertél. Gratulálok!

Fritz Gerlich 2019.06.26. 23:26:43

@Larry Silverstein: @Pár dollárral többért: Valójában az USA azért nem avatkozott be 56-ban Magyarországon, mert Hruscsov ultimátumot adott a nyugatnak: ha közbelépnek Egyiptomban és nálunk, világháborút kezdenek.

A lényeg: Gamal Nasser egyiptomi elnök 56-ban államosította a Szuezi csatornát és szovjetbarát politikába kezdett. Ez leginkább az angolokat és franciákat zavarta, akik Szuezen keresztül bonyolították kereskedelmük nagy részét. Így összefogtak Egyiptom hagyományos ellenségével Izraellel és háborúra készültek Naasser ellen. Izrael be is vonul a Sínai félszigetre, a brit flotta meg megjelent Kairó előtt. Eközben tört ki Budapesten is a forradalom 56 októberében. Hruscsov összekötötte a két válságot és azt üzente a nyugatnak: hagyják békén a szovjet érdekszférát mindkét helyen, különben a következő villanás nem a vaku lesz a képükbe, hanem az atom. ERRE hátrált meg a NATO és Eisenhower és kényszerült arra, hogy megszegje korábbi szavát (amit nekünk tett).

Leylandi 2019.06.26. 23:28:15

Ez a poszt csak azért jöhetett létre, mert valaki fizetett a bloggernek, hogy Trumpot savazza.
Ennyi a bejegyzés lényege, a többit el se érdemes olvasnotok.

Periodista. 2019.06.26. 23:30:38

@Leylandi: ... vagy ... neked csak ennyit sikerült felfognod belőle. D:)))))

Pár dollárral többért 2019.06.26. 23:38:26

@Jericho 1:

Tett vagy nem tett ígéretet Eisenhower teljesen mindegy. Ha tett ígéretet akkor később mégis úgy lehetett vele, hogy nem akar darázsfészekbe nyúlni.
Lehet nem tett ígéretet. A magyar történelemben van sok legenda, szóbeszéd meg egyéb.
Semelyik esetben nem gondolom, hogy Eisenhower cserben hagyott volna bennünket.
Az 1867-es kiegyezéstől kezdve az egész magyar történelem egy nagy talány. Nem voltak felelős vezetőink. Nem voltak gondolkodni képes vezetőink. Nem Eisenhowerben kellene keresni a hibát, hanem abban, hogy hogyan magyarosítottak. Abban, hogy 1914-ben miért nem mértük fel egy háború kockázatait. Szemellenzővel mentünk a Habsburgok után.
Majd a háború végén a nép egymásnak esett és lett belőle Tanácsköztársaság, mialatt megtörténik Trianon és után a siránkozás. Majd a Horthy rendszer feudalista marhasággal tölti ki a két világháború közti időszakot, hogy aztán revízionista meggyőződésből beszálljunk a háborúba. Megegyezünk a Jugókkal, majd jól átb@sszuk őket és tartunk egy kis vérengzést is a délvidéken. De erre mi nem akarunk emlékezni, csak arra, amikor később a jugók visszavágnak. "Báncsák a magyart!" Persze hadat üzenünk az USA-nak és a Don-kanyarban védjük a szovjetektől a magyar földet, lovakkal, szuronnyal meg hiányos öltözetben a kemény télben.
Majd a nyilas hatalomátvétel több százezer honfitársunk halálát okozza. Majd a háború végén szovjet megszállás és a kommunista párt kiépítése és az ÁVÓ feltöltése náci nyilasokkal. Így lesz a náci nyilasból kommunista.
Rákosi, Sztálin legjobb tanítványa, de Sztálint halála után a szovjetek is átértékelik. Bizony nem tetszik már nekik sem, ha egy ország vezetője sztálinista. Na ezért lett Rákosi eltakarítva.
Gyerekek végig kell nézni az MKP irányítását 49-től 56-ig aki ott megfordult az bűntetett és bűnhődött.
Jött a Kádár meg a szovjet csapatok. Kádár nélkül is jöttek volna szovjet csapatok.
Volt rendszerváltás eltelt 30 év és mi mindig csak visszafelé fejlődünk. Ügynökakták nincsenek nyilvánosságra hozva. Van egy gyurcsányunk meg egy orbánunk és nem lehet eldönteni melyik a hülyébb.
Szóval szerintem hagyjuk békén Eisenhowert, mert mi magyarok vagyunk akik felelősek vagyunk a saját sorsunkért.

Jadeite 2019.06.26. 23:55:38

trump már épp eleget tett ahhoz, hogy megítélhessük, és ha kizárólag a "klímapolitikáját" nézzük, máris betonbiztos az előkelő helyezése. Egyébként is egy agyhalott, ezt csak a többi agyhalott nem látja azonnal.

Zsolttttt 2019.06.27. 00:27:30

@Fülig José: nem tudom ertelmezni a "feletek" kifejezést. A Kínával kapcsolatos álláspont pedig nincs köszönőviszonyban a brokiban sétálással. Máshol is lehet gyártatni, és gyártatnak is. Ahol : nem kommunista diktatúra van, nem lopjak a szellemi tulajdont, nem unfair módon akarnak üzletelni, kiszorítva a belső piacról a külföldieket, és legfőképp akik nem akarnak , tudnak a nyugati világ hegemóniájára törni.

Alick 2019.06.27. 00:44:10

Obama azon kívül, hogy széles mosolyú, jól képzett fekete zsúrfiúként reprezentált, semmi pozitívan emlékezeteset nem tett.
Utána a lecsúszó alsó középosztály és a munkát nehezen kapó kékgallérosok (2008-2009!) olyan jelöltre szavaztak, aki legalább felvállalt valamiféle változtatást és az ígéreteit - akármilyenek is voltak ezek - a legjobb elnökökre emlékeztetően próbálja betartani. Trump a trambulinról pisil a medencébe - hogy felhívja a figyelmet ignoráns elődeire, akik korábban szép csendben telehugyozták a medencét.

www.youtube.com/watch?v=BvG2k8M6ZCI

Alick 2019.06.27. 00:50:58

A kereskedelmi háborút Kínával már 15 éve meg kellett volna vívni, persze azzal a céllal, hogy utána a tárgyalóasztalnál valamiféle érdek-egyensúlyt érjenek majd el.

Alick 2019.06.27. 01:04:58

Persze Obama megválasztása igen érdekes volt; nem azért, mert a legtöbb katasztrófafilmben az USA elnöke fekete, hanem a szokatlanul polarizálódó vélemények miatt... pl. egy amerikai lap interjújában a Ku-Klux-Klán tag azzal indokolta az Obamára adott szavazatát, hogy azt a fajta integritást képviseli, ami a fehérek számára is pozitív minta... ugyanakkor egy fekete mozgalmár a fehérek seggét nyaló zsúrpubinak nevezte. :)

Nemzeti Dohányos 2019.06.27. 02:14:37

Helyesen: az USA 5 legrosszabb elnöke a kommunisták szerint.

Kreml propaganda osztály szófiai összekötő 2019.06.27. 07:23:52

@MAXVAL bircaman közíró: A munkaidő magyar idő szerit 6 órakor kezdődik. Megint késett, elvtárs.

Diverzáns 2019.06.27. 07:27:32

@Nemzeti Dohányos: És a nagynemzetipopulistakonzervatívjobboldalivérmagyar -ok szerint?

Lobo Marunga 2019.06.27. 07:27:38

A "még élő" elnököket ábrázoló képhez sietve hozzátenném, hogy az idősebb Bush 2018-ban elhunyt.

nyelv-ész 2019.06.27. 07:33:32

Felesleges ezt a sztorit gombolyítani, hogy a japánok az atombomba miatt adták meg magukat. Sajnos nem igaz.

A két atombomba ellenére a kretén japán császár még hadakozott volna tovább. Akkor szart be, mikor Sztálin is hadat üzent neki, mert a tanácsadóinak sikerült meggyőzniük őt, hogy inkább most adja fel, mert ha Sztálin csapatai bevonulnak Tokióba, akkor vége a császárságnak. Így inkább az amcsiknak adta meg magát, akik nem számolták fel a császárság intézményét, és nem állították falhoz Hirohitót, meg a bandáját.

Mellesleg a béna amcsi elnökök listáján bőven lenne helye Clintonnak, Carternek, Fordnak. Nixon egyértelműen az egyik legsötétebb alak volt, és nem elsősorban a Watergate-botrány miatt, hanem mert az ő elnöksége alatt alakult ki az a pénzügyi és társadalombiztosítási rendszer, aminek az örökségét mai napig nyögi az USA. Magyarán: akkor lett az USA társadalma véglegesen kiszolgáltatva a multik kényének-kedvének.

Lehet kommunistázni.

Fabius Q 2019.06.27. 07:41:17

@Lobo Marunga: Ez igaz. Javítottam a képaláírást arra, hogy

"A 2018-ban még elő elnökök: az idősebb Bush, Obama, W. Bush, Clinton és Carter"

Köszi

nyelv-ész 2019.06.27. 07:43:25

@Zigi: "Truman, Eisenhower és Nixon is egytől-egyig vnagyszerű elnökök voltak. Mindhárman sikeresen akadályozták meg a Szovjetuniób további előretörését a világ különböző részein."

Ja, tök jó fejek voltak. Nem lett kommunista Kelet-Európa, nem jött létre a kommunista Kína, Észak-Korea, Kuba, Laosz, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság. Nem vették át a hatalmat a vörös khmerek Kambodzsában.

STIRLITZ 2019.06.27. 07:44:20

@Fabius Q: 2018 november 30-án hunyt el, 94 évesen.

metal · http://electric.blog.hu 2019.06.27. 07:47:56

Fura, hogy a legrosszabb 5 (6) elnök közül négyet is újraválasztottak, egyet még nem tudunk. Nagyon rossz elnökök lehettek:)

Fritz Gerlich 2019.06.27. 07:54:05

@metal: Nem nagyon van összefüggés. Nixon disznóságai csak újraválasztása után derültek ki, Bush egy háborús helyzetben indult másodszor és válságban Amerika nem akart új vezetőt választani, Truman és Eisenhower pedig a hidegháború kezdetén a doktriner korszakban volt hivatalban, amikor a megkezdett nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai ügyek kontinuitást követeltek.

Legfelelősebben gondolkodó felelőtlen ember · http://elmenypark.net 2019.06.27. 07:55:08

A XX-XXI századi amerikai elnökök már csak bábok. Kénytelenek végrehajtani egy elnökökön átívelő tervet, amiben Irán Trumpnak jutott. Kennedy ennek még ellenállt, Trumpnak meg van annyi gyereke, hogy beáll ő is a sorba.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2019.06.27. 07:57:28

@nyelv-ész: Hiroshimára 1945 augusztus 6.-án dobták a bombát. Erre az oroszok augusztus 8.-án hadat üzentek Japánnak. Majd a Nagaszakira ledobott bombával egyidőben, augusztus 9.-én megindult a szovjet invázió. A szovjetek azért indultak meg, hogy minél többet foglaljanak el Koreából. Aminek tudjuk az eredményét.

Fülig José 2019.06.27. 07:58:15

@Zsolttttt: "Máshol is lehet gyártatni, és gyártatnak is. "
sok sikert hozzá.. ellenben veled én gyártóművet viszek (autóipar), amit még tudunk csinálni az a nagy technikai tudást igényló, precíziós alkatrészek gyártása. de ennek a napjai is meg vannak számlálve. tömegtermelésben senki sehol nincs kínához, és EZ ROMLIK. nem javul. hoppá...
a másik: te is előkapsz egy törikönyvet, felütöd mondjuk az "ópium háborúk" címszónál.
ahogy a "nyugat" (a -most épp'- nagy cimbi Egyesült Államok is pl.) a XIX-XX. sz.- ban gyarmatosította a világot... hát csak annyi történt, hogy rohadtul visszanyalt a fagyi. ma a kurvanagybritek akkor vesznek levegőt, ha kína megengedi... evvan.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2019.06.27. 07:58:45

@Legfelelősebben gondolkodó felelőtlen ember: Ja. Trumpnak Putyin terve jutott, hogy Irán elszigetelésével felhajtsa az olajárat. Ez az orosz háttérhatalom.

Fülig José 2019.06.27. 08:08:17

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: iránt már W is kitalálta magának, de azt a féleszűt még sikerült ledumálni a háborúról (vicces volt amikor aszonta: ugyanolyan tevepásztor arabok mint az irakiak, hol a hiba?!)
hát most johhny bravo megcsinálja a tüzet... remélem a mi pompmás népnemzetthhyyy nadzsmagyarjainknak is van otthon biciklijük... szükség lesz rá.

chrisred 2019.06.27. 08:17:40

@nyelv-ész: Az oroszoknak ugyanúgy nem állt szándékukban a tengeren keresztül inváziós erőket küldeni Japánba, ahogy az amerikaiaknak, és még kevesebb felszerelésük volt hozzá. A kínai területek elfoglalása ezért, ha hozzá is járult Japán feltétel nélküli kapituláciòjához, nem lehetett az egyetlen és kizárólagos ok.

gabroca 2019.06.27. 08:30:21

@Pár dollárral többért: Hát igen, legnagyobb hiba volt kitartani a Habsburgok mellett, ami később MO széttörését okozta. De az osztrákok már a 17. században "betörtek", kihasználva sok magyar nemes megkenhetőségét. Onnan lett zavaros a magyar történelem, egészen 1990-ig. De 30 év alatt már rend lehetne végleg, de ahhoz intelligens politikusok kellenek....

Fülig José 2019.06.27. 08:45:15

@gabroca: pardon: intelligens emberek kellenének.
mert ha a pógár nem csak faiskolát végez, nem lehet ilyen cziggányossan hetyke " kivertük a törököt, a labancot és a ruszkit is" hazuDságokkal megetetni.
Magyarország 1526 augusztusában -saját hibájából - elvesztette függetlenségét. azóra csak sodródik egyik oldalról a másikra, épp mint a szélkakas, miközben az aktuális "vezetők" kizárólag a saját zsebeik degeszre tömésével vannak elfoglalva.
(egyetlen kivétel volt: a refomkor egynémely képviselője...)

Fülig José 2019.06.27. 08:49:42

@MAXVAL bircaman közíró: jaj birka bazmeg, ez nagyon szar, még hozzád is méltatlan.
arról nem beszélve, hogy a napforduló 21-én van (néha 22), karácsony meg nem ....

Terézágyú 2019.06.27. 08:54:02

Minden demokrata szar elnök vót, minden republikanos meg jó, kész.

Európai téridő 2019.06.27. 08:57:34

@Fülig José: Mondjuk a görög polgárháború is azért tört ki, mert Sztálin a kialkudott "érdekszférán" túlterjeszkedve akarta megkaparintani Görögoszágot és más efféle bepróbálkozásait is Truman akadályozta meg. Pl. Tito és a "láncos kutya" esete, a máig problematikus Korea és nemcsak a finnekkel baxakodott Skandináviában Sztálin...

midnightcoder2 2019.06.27. 09:13:52

Szerintem Truman a legjobb elnök volt, pont a helyükön kezelte a kommunistákat. Én inkább Obamát tenném a helyére a Putyin ellen indított hajtóvadászat miatt, illetve George W. Bush a nem létezõ vegyifegyverek ürügyén indított iraki háború miatt amivel életre hozták az IS-t.

rm40 2019.06.27. 09:32:45

@rm40: Különsöen érdekesek pl. a Kennedy és Nixon fejezetek...

sztd 2019.06.27. 09:38:52

Szerintem Obama erre a listára simán felfért volna. Tevékenységének köszönhetően szabadult el az arab tavasz, amit Egyiptomban még megfékeztek (Obama pedig átnevezte az eseményeket, hogy ne puccsnak hívják az egyetlen szabadon választott elnök eltávolítását), de alatta indult és szabadult el a szíriai polgárháború, elég sok köze van az Iszlám Állam létrejöttéhez és felvirágzásához, és Líbia mint működő állam megsemmisüléséhez (ez egyáltalán nem csak az USA hibája, az EU sokkal bűnösebb ebben).
Belpolitikában sikerült megfékeznie a szólásszabadságot az amerikai egyetemeken (a safe spece és a tigger warning miatta elfogadott kifejezések), és lassan a társadalomban is.
Idióta politikájával elősegtenie a feketék nyomorát (a sok antirasszista intézkedés miatt sokan nem mernek feketéket foglalkoztatni, mert túl kockázatos őket elbocsájtani, inkább fel sem veszik). Azzal, hogy egy lelőtt rendőr temetésén a rendőri erőszakot ostorozta, elintézi, hogy hosszú ideig romlik a közbiztonság, mert színes bőrűeknek mindent szabad (csak társadalmilag felemelkedni nem).

Ehhez képest Trump mit csinált? Semmit. Amit a szerző leírt róla az igaz, csak nagyrészt súlytalanabb. Iránnal tényleg lehet háború, de jelenleg nincs, ahogy Észak-Koreával is lehetett volna, de nem lett. A klímavédelmi egyezmény tényleg fontos, de én az atomerőműveket bezáró németek miatt aggódnék. Trump ugyanis bírálható balszélről is, és a bírálatok elég nagy nyilvánosságot is kapnak.

Elfogadom, hogy a szerző más értékrendű, nyilván nem véletlen, hogy a listáról az egyetlen demokratára azt írta, hogy inkább republikánusként viselkedett, de ennél lehet próbálkozni nagyobb objektivitással.

mocser48 2019.06.27. 10:49:51

@MAXVAL bircaman közíró:

Taplós is ott volt, vagy éppen orbánnál felszopott?

hunter84 2019.06.27. 10:52:14

Úgy tudtam, hogy Trump a listán lesz, a lipsik nagyon nem szeretik, és ez így jó! :D
Hogy fogtok sírni, ha jövőre újraválasztják...

Void Bunkoid 2019.06.27. 10:54:44

Egy kicsit túl van démonizálva Trump. Oké, hogy nem egy észkombájn polihisztor, és a klímakatasztrófával szembeni szkepszise sem valami jó dolog (amúgy csak megjegyzem, az USA sokkal, de sokkal "tisztább" klímaromboló cuccok terén, mint mondjuk a Távol-Kelet...), de...

- valóban nem háborúzik ükrepüfre
- egy kicsit az is torzít, meg lenézést vált ki, hogy nem valami nagy múltú politológus/politikus család sarja, csak egy üzletember, de ne feledjétek, Ronald Reagant is egy vén trotty levitézlett halivúdi paprikajancsinak tartották az orrukat fennhordó őspolitikusok, aztán végül pont ő, a teátrális marhaságaival meg "csillagháborús tervével" volt az, aki legyőzte a Szovjetuniót
- az, hogy feszült vagy ellenséges az USA viszonya Kínával vagy a Szovjetu...pardon Oroszországgal, ez teljesen magától értetődő. Már évtizedes, lassan évszázados gyökerű az ellenségeskedés, az oroszok zöme is ha megkérdezel valakit az utcán, hogy "ki az ellenség?", simán azt fogja rávágni hogy "Amerika".

Az ellenséggel meg kurvára nem kötelező barátkozni, akkor sem ha nagydarab. Mindenki maradjon a helyén.

Kovi1970 2019.06.27. 10:56:43

Első kérdésem, mi az hogy "overlordként" vesz valaki részt egy ütközetben? Ez nem a Starcraft...

Nehéz tökéletes intézkedést hozni. 56-ban bealudtak egy friss és bizonytalan helyzetben nem volt kész stratégiájuk. Koreára ez megérett, és Vietnamban is megpróbálták. Nehéz megmondani mennyi "vietkong" lett volna Magyarországon 56-ban, de biztos hogy nem sima felszabadítás lett volna.

@sztd: rengeteg dolgot félremagyarázol.
"lég sok köze van az Iszlám Állam létrejöttéhez és felvirágzásához" azért ez elég nagy mértékben köthető a megalapozatlan II. iraki háborúhoz ami GW Bush saját személyes embíciója volt.
Van amit egyenesen alternatív valóságban képzelsz el (ezt a baromságot az egyetemről itthon hirdetik valamiért).
Trump mindent elbaxott ami külpolitika. Dörgölődzik az összes bolhás féreghez (Putyin, Kim) ls az összes szövetségesét átxassza (talán a legrosszabb szegény angoloknak), folyamatosan destablilizálja őket azzal hogy a legidiótább belpoltikai erőket reklámozza mintha szándékosan meg akarná dönteni a saját szövetségeseit.

Az hogy a hülye amerikaik röhögve taposlolnak hogy kinyírják a TB ellátásukat és a pénzt odaadják a nagy amerikai multiknak hogy azok a választások után építesenek csak le, na ez a populizmus esszenciája.

chrisred 2019.06.27. 11:16:34

@Kovi1970: A koreai háború 56 előtt volt. Az egyetlen érdemi különbség, hogy a szovjetek Koreában és Vietnamban csak támogatták a helyi harcoló szövetségeseiket, míg a magyar szabadságharc leverését maga a Vörös Hadsereg végezte. Közvetlen amerikai-szovjet harci konfliktust egy amerikai elnök sem mert bevállalni, se nálunk, sem Afganisztánban.

Mdavid89 · http://iranynewyork.hu 2019.06.27. 11:24:53

@hunter84: Ez a "lipsizés" nagyon kellett ide. De ha már... az megvan, hogy Trumpnál nagyobb haszonélvezője a neoliberalizmusnak kevés van az USA-ban?

Trumpot a listára tenni szerintem is korai, de ne védjük már, mintha szent lenne. Az, hogy tagadja, hogy az emberi tevékenység okozza a felmelegedést katasztrofális hozzáállás. Az pedig, hogy Amerika elnökeként nem tesz semmi érdemit az ügyben, sőt, gáncsolja a megoldásokat egyenesen emberiség ellenes bűn, ami miatt a jövőben készülő ilyen listákon garantált az első helye.

Larry Silverstein 2019.06.27. 11:25:09

@Kovi1970: "Az hogy a hülye amerikaik röhögve taposlolnak hogy kinyírják a TB ellátásukat és a pénzt odaadják a nagy amerikai multiknak hogy azok a választások után építesenek csak le, na ez a populizmus esszenciája."

Hat biztos igy van, bar mindenki tudja hogy amerikaban a DEMek, itthon pedig Ferkoek a globalistak szekertoloi...

Lehet az ellenkezojet hazudni, de a valasztok mondjak ki a vegso szot.

Equalizer. 2019.06.27. 11:26:57

@Mdavid89: Nahát, akadnak itt értelmes kommentelők is? Ezerből egy ...

Larry Silverstein 2019.06.27. 11:27:21

@Mdavid89: "Az, hogy tagadja, hogy az emberi tevékenység okozza a felmelegedést katasztrofális hozzáállás. "

...:DDD

Tagadja, nana. Tagadni olyat lehet, ami bizonyitott teny.

Jelenleg a klimahiszti az EUn kivul senkit nem erdekel. Es hat az EU vezetoi alkeszok, perverzek, komcsik, stb. nem az USAe meg Kinae. Ezek ugyanazok akik szerint nem 2 gender van, komoly tudosok.

Equalizer. 2019.06.27. 11:28:28

@Kovi1970:Te tényleg nemtudtad, hogy a II. vh alatt overlordnak hivták a nyugati front főparancsnokát???

chrisred 2019.06.27. 11:28:45

@Larry Silverstein: "Lehet az ellenkezojet hazudni, de a valasztok mondjak ki a vegso szot."

Így van, tavaly októberben például kongresszusi választások voltak.

Mdavid89 · http://iranynewyork.hu 2019.06.27. 11:31:57

@Larry Silverstein: Így, hogy ilyen gendermarhaságokat is belekevertél a válaszba már nem tudom eldönteni, hogy komoly a komment vagy ironikus.

Larry Silverstein 2019.06.27. 11:36:30

@Mdavid89:
Egyetertek, a progressziv tudodok gendertanai tudomanyossagban vetekednek az antropogen klimavaltozas nevu osszeeskuves-elmelettel.

chrisred 2019.06.27. 11:39:34

@Larry Silverstein: Egyáltalán nem igaz, hogy csak bizonyított tényt lehet tagadni. Ugyanúgy lehet feltételezést is. A tudomány állása szerinti bizonyitottság pedig azt jelenti, hogy a tények inkább mellette, mint ellene szólnak.

Mdavid89 · http://iranynewyork.hu 2019.06.27. 11:40:06

@Larry Silverstein: Tök jó lenne, ha neked lenne igazad, és csak egy túlhájpolt kamu lenne a felmelegedés, de vagyok annyira konzervatív, hogy inkább hiszek a világ klímatudósainak mint a netes kommentfalaknak.

Larry Silverstein 2019.06.27. 11:41:04

A CEUs altudosok index.hu/gazdasag/2019/06/25/joseph_stiglitz_interju/

ki tudja kit kepviselven uj adokat kivannak kivetni az emberisegre, mindossze annyi a problema, hogy az orszagok demokratikus vezetoi ezt nem annyira szeretnek...:)

Ennyi a klimahiszti lenyege.

Larry Silverstein 2019.06.27. 11:41:47

@Mdavid89: Az Index klimatudosa pl. a vilagbbank ex-elnoke..:DD

Larry Silverstein 2019.06.27. 11:42:51

raadasul ronda zsido feje van es szaros gyuri haverja, engem lecci ne mentsen meg....:DDDDDD

nyelv-ész 2019.06.27. 11:44:34

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Így van. Nincs ellentmondás a két állítás között.

Equalizer. 2019.06.27. 11:48:40

@Mdavid89: @Larry Silverstein: Az is a szemét klímatudosok agyszüleménye - amit amúgy repülőkről és műholdakról készült felvételek is igazolnak - hogy komplett jéghegyek szakadnak le a jégsapkálnál és hogy draszrikusan vékonyodik az ózonréteg es tágul az ózonlyuk. Mind csak hazugság. Az is, hogy folyamatosan nő a bolygó átlaghője, hogy oriási mértékű az elsivatagosodás. Nincs is klimaveszély, a jóságos Trump bácsi tudja jól. Lehet bátran károsanyagokat kibocsátani, ami a csövön kifér.

chrisred 2019.06.27. 11:49:00

@Larry Silverstein: "ki tudja kit kepviselven uj adokat kivannak kivetni az emberisegre,"

Mármint a transznacionális cégekre, de ha számodra az emberiség érdeke csak az, ami a multiknak jó, az is fémjelez valamit.

Mdavid89 · http://iranynewyork.hu 2019.06.27. 11:55:12

@Larry Silverstein: Nem tudom, minek, de megpróbálok egzakt dolgokat írni, hátha abba nem kötsz bele.

Pl. a szén-dioxid mértéke a levegőben változik emberiségtől függetlenül is, kábé 180-280 ppm között, most meg 415 ppm és olyan tempóban emelkedik, amilyenben még soha az emberiség történelmében. És akkor ez még csak a CO2, de ott van még egy csomó minden, ami fokozza a felmelegedést. ...és akkor ez még csak a felmelegedés, a környezet másféle pusztításairól nem is beszéltünk.

nyelv-ész 2019.06.27. 11:59:57

@Kovi1970: "56-ban bealudtak egy friss és bizonytalan helyzetben nem volt kész stratégiájuk"

Volt a tévében egy-két ilyen film, ahol össze-vissza kamuztak arról, miért nem jöttek amerikai csapatok 56-ban felszabadítani minket, de ezek amerikai filmek voltak, ahol persze, hogy nem kezdték saját magukat szembeköpdösni. Inkább ködösítettek valamit, hogy jaj, hogy meg voltunk ijedve, jaj, jaj.

A valóság viszont az, hogy a szuezi válság miatt kiegyeztek, hogy nem piszkálják egymás érdekszféráját. Konkrétan az USA megüzente Hruscsovnak, hogy nekik nem áll érdekükben a szovjet érdekszférában katonailag beavatkozni. Ennyit arról, hogy "bealudtak".

Kovi1970 2019.06.27. 12:05:37

@Equalizer.: :)))
Hát nem köztudott az biztos :)
@Larry Silverstein: én egyszurű tényeket írtam le: Trump megszíntette az állami TB-t, ezzel tehermentesítette a költségvetést majd adókedvezményt adott a GM-nek, ők pedig vártak a hatalmas leépítéssel a választásokig Trump hagyományos választókörzetében.

Még ha azt mondod, hogy nincs okozati összefüggés a fentiek között, de ezzel nagyjából a fent felhozott marhaságaid 90%-át sokkal előbb kellene kukáznod....

Larry Silverstein 2019.06.27. 12:05:54

@Mdavid89: A szen-dioxid eleve kis szerepet jatszik mas uveghaz-gazokhoz kepest, de vizgozt megsem adoztathatnak a lobbistak.

hehe, bar ki tudja, a progresszivitas csodakra kepes

Az, hogy sok a szemet, az mas kerdes, de ezt kb. mindenki leszarja. Ennek a legfobb ellenszere a csoro eletmod lenne, azt nehez eladni az amugy fogyasztasra kondicionalt nyugati pooogarnak.

Larry Silverstein 2019.06.27. 12:08:08

@Kovi1970: Hasonlo korrekciot csinalt Trump, mint az Orban kormany. Obama megduplazta az allamadossagot, ugy, hogy abbol nem lett gazdasagi novekedes, akar a lipsik itthon. Mert az erofprrasokat az inaktivakra koltotte.
Csak, mint minden szocialistanal, elfogyott a masok penze.

Larry Silverstein 2019.06.27. 12:09:14

@chrisred: szo sincs multinacionalis cegekrol az interjuban

Larry Silverstein 2019.06.27. 12:15:55

Bar van remeny ra, hogy a klimahisztiseket leszedaljak aztan vagy 10 evig kussban lesznek megint.

Al Gore, kesobbi elnokjelolt, alelnok inditotta az ekoterrorista politikai mozgalmat, meg 1970 korul, igaz volt szo globalis eljegesedesrol is kozben. Azota az ENSZ mar 4x hatarozott meg konkret idopontot, amikor mind meghalunk, vagy ameddigg mar MUSZAJ valamit tenni, ezek mar evtizedekkel mogottunk vannak.

wattsupwiththat.com/2018/10/08/the-ever-receding-climate-goalpost-ipcc-and-al-gore-12-years-to-save-the-planet-again/

Donatus a Jerbiton 2019.06.27. 12:18:17

Elég szubjektív lista.

Trumannál pl. nem biztos, hogy az atombombák ledobása negatív cselekedet lett volna. Felfoghatjuk úgy is, hogy lerövidítette a háborút egy évvel és vagy egymillió halottal. Korea is miért negatív? Megakadályozta a kommunizmus előretörését Kelet-Ázsiában.

Azt sem hiszem, hogy az amerikaiak nagyon foglalkoznának azzal, hogy Eisenhower hogy reagált az '56-os magyar eseményekre.

Trump szerintem pocsék elnök, aki tevékenységével destabilizálja a világot, de ugyanezt teszi Putyin is, és Trump hozza a kissé bunkó amerikai sztereotipusát.

Fülig José 2019.06.27. 12:21:00

@Mdavid89: te a legostobább, home office-os fideSStrollal társalogsz, csak szólok. a pali a segglyukát keveri az orrlyukával.
most épp pihenőn van, kiosztja a napi elvárt napi karaktereket, maj mingyá megy vissza mosogatni...
ne blamáld magad.

Aldou Raine 2019.06.27. 12:22:41

Én csak azt nem értem a fideszesekben, hogy imádják Trumpot és imádják Putyint, de az már nem zavarja őket hogy ez a két nagy despota hóditó utálja egymást es egyikük exkommunista KGB-s?

chrisred 2019.06.27. 12:28:34

@Larry Silverstein: "Volt már ilyenre példa az ózonlyukat tágító gázokkal kapcsolatban, amikor az országok kimondták, hogy be fogják tiltani azoknak az országoknak a termékeit, amelyek nem tesznek eleget a globális elvárásoknak. Lehet, hogy nem kellene eddig elmenni, de kivethetünk vámokat, hogy elvegyük az országok kedvét attól, hogy potyautasként viselkedjenek."

Mert szerinted kik fizetnék ezeket a vámokat?

Larry Silverstein 2019.06.27. 12:46:27

@chrisred: Elvbol nem adozunk a bolsevista hatterhatalomnak.

Az interju bizonyitek a bolsevista hatterhatalom letezesere, meg kiralyi tobbest is hasznal benne a zsido, holott hivatalosan senkit nem kepvisel, se a zdembereket, se a tudosokat, akkor kit, jo kerdes.

chrisred 2019.06.27. 12:59:12

@Larry Silverstein: Az elveidet fel kell adnod Paks2 meg a Belgrád-Budapest vasútvonal esetében, mert a befizetett adód egy volt KGB tiszt meg a Kínai Kommunista Párt büdzséjébe kerül.

Mdavid89 · http://iranynewyork.hu 2019.06.27. 12:59:15

@Larry Silverstein: Bolsevizmus = leninizmus. Hogy lehet 2019-ben bolsevistákkal riogatni? Tök jó, hogy ütköznek a vélemények, de ne koptassunk már el jelzőket, fogalmakat.

histar007 2019.06.27. 13:15:30

Egy regnáló elnököt a történelem egyik legrosszabbjának tekinteni...Mert az emberek szeretik a sajtó és a lipsi megmondók meg nem. Amíg a demokráciában a több szavazat és nem a jobb sajtó dönt, addig az újraválasztásra is van esélye.
Amúgy Obama indította a demokráciaexportot, vagyis amikor megprobálták mindenki más országnak megmutatni, hogy hogyan kell csinálni. Az eredmény ismert, sikült az összes addig stabil Észak-Afrikai országban zavargásokat és politikai instabilitást okozni, aminek egy menekültválság lett a vége. Szokás szerint sokan haltak meg. De persze a háttérhatalmat kiszolgálta meg még fekete is volt, a könyvét viszik, százezrekért tart beszédeket, az asszonynak is van szakácskönyve, anyagi gondjai nem lesznek.
Amúgy milyen szép, hogy a demokraták voltak a rabszolga tartók most mégis a feketék pártja. Ilyen a poliikai emlékezet.

Periodista. 2019.06.27. 13:31:31

@histar007: Miért ne lehetne egy regnáló elnököt rossznak minősíteni??? (Amúgy a regnum, regnálás uralkodást jelent, nem elnöklést. Nagyon nem ugyanaz a kettő.)

A lényeg:

Trump szerinted nem a háttérhatalma szolgálja? Szerinted nem a Deep State embere? Mit gondolsz mi a francért lépett ki a klíma-egyezményből: Elárulom: mert megszorította volna a mögötte álló gyárosokat, akiknek be kellett volna tartaniuk a klíma érdekét szolgáló környezetvédelmi előírásokat, ami csökkentette volna a profitot. Ez az, amit nem hagyhatott az a féreg Trump.

Aldou Raine 2019.06.27. 13:37:05

@histar007: Az emberek szeretik Tramplit???

Elárulom: Hillary Clinton több szavazatot kapott, csak az elektori rendszer miatt nyert Trump, mely a tagállamok döntését súlyozottan veszi figyelembe.

Visceroid 2019.06.27. 13:47:27

Jó, hogy a liberálisok megállapítják, hogy a legrosszabb elnökök konzervatívok voltak.

chrisred 2019.06.27. 13:56:27

@Visceroid: Ezt nem értem. Mindkét oldal liberális, csak a demokraták a politikai liberalizmust, a republikánusok a gazdasági liberalizmust helyezik előtérbe. Próbáld meg egy republikánusnál valamelyik liberális szabadságjogot, mondjuk a szabad fegyvertartást megpiszkálni, és rögtön rájössz.

ogli dzsí 2019.06.27. 14:04:08

@Mdavid89: Ugy, hogy ugyanazok kepviselik ugyanazt. Nk-i proletar internacionale, Mo-i ugynokuk Dobrev Apro.

Antikereszteny, antinemzeti, anticsaladi, akar csak a hard-core bolsevistak.

ogli dzsí 2019.06.27. 14:05:08

@chrisred: Most mar azert kell szidni Zorbant, mert Putyin ellen szavazott, lehuztak a bolsevista hirlevelrol

chrisred 2019.06.27. 14:08:19

@ogli dzsí: Fenn voltál a bolsevista hírlevélen?

sZulamith 2019.06.27. 14:14:34

Az egyik legrosszabb amerikai elnök azért is, mert 56-ban nem lépett be a magyarországi forradalmának megmentésében. Vajon ha belép, gondolja az a sok okos aki állandóan ezzel jön -Amerika cserben hagyott bennünket - hogy a másik tábor nyugodtan nézte volna. Az amerikai elnök tovább látott az óránál.
Bizonyára az elnök is ember, jó és rossz eredménnyel, viszont Amerikában nem lehet elnök 2 ciklusnál tovább. Bár ez a szokás Európában is elterjedne.

Thomas Dantes 2019.06.27. 18:57:23

@nyelv-ész: ,,
A két atombomba ellenére a kretén japán császár még hadakozott volna tovább."
A kretén az te vagy.
Ugyanis a japán császárnak nem volt befolyása. A császár tényleges hatalma nulla. Minek szólalsz meg ha hülye vagy ? De persze gondolom nem érdekelnek holmi tények

Thomas Dantes 2019.06.27. 19:02:32

Két megjegyzés:

Akik libsiznek. Ti égrekiáltóan debil hülye barmok! Nem baj hogy a két amerikai párt alapvetően liberális?! A demokrata és republikánus is. Nem értelmezhető az európai liberális/konzervatív felosztás az USA-ban..de...mindegy, most idézzek könyvet meg szakértő történészeket? Elolvasnátok? Dehogy, szóval hagyjuk

Második megjegyzés: fasza, szóval nincs felmelegedés se. Nincs klímaváltozás. Jólvanbazdmeg. A Föld meg lapos.
Klímaváltozás van, az emberi tevékenység nélkül is lenne. Hgy az emberi tevékenység mennyiben részese a változásnak, nehéz megmondani, de ront rajta az biztos.
De...amúgy a föld lapos, hülyék

Tamáspatrik 2019.06.27. 20:00:10

Az amerikaiak listái ettől kissé eltérnek, gondolom mert náluk a belpolitikai eredmények nagyobb súllyal estek latba egy elnök esetében, nekünk pedig a külpolitikája fontosabb. Eisenhower náluk a top 10.ben van. (Egyébként a koreai háborút nem az amcsik robbantották ki, a beavatkozásuk helyességét a történelem visszaigazoltam. Nem úgy mint Vietnam esetében.) Nixon kicsivel jobb a fiatalabb Bushnál, és lényegében Ford, Carter szintjén van. A 2.vh közötti elnökök vannak a sereghajtók között, mi nem hallottunk róluk, F.D. Roosevelt előttiek, Harding, Hoover. en.wikipedia.org/wiki/Historical_rankings_of_presidents_of_the_United_States

Tamáspatrik 2019.06.27. 20:03:51

Grantról ismerem én is ezt az értékelést, de alighanem felülbírálták már újabb kutatók, mert az idők során feljött a középmezőnybe. Érdekes módon Truman is a legjobbak között van náluk. Bár az atombomba bevezetése súlyos hiba volt szerintem is (elég lett volna a kísérletekkel demonstrált hatást bemutatni az ellenségnek).

TSandor Toth 2019.06.27. 20:09:52

Az összes USA elnök közül Obama volt a világnak a legrosszabb. A Nobel békedíj ellenére csak a neki "köszönhető" arab tavaszt hozó hullahegyeket és migráns áradatot kaptuk tőle. Egy pozitív dolgot tudok csak vele kapcsolatba hozni, hogy ő tüntette ki a Led Zeppelint zenei életművükért. Azért ez a föld nevű bolygó legbefolyásosabb embereként vajmi kevés. A demokraták próbálnak mitoszt építeni a személye köré nem túl sok sikerrel. Bár ha a dolgok továbbra is így alakulnak néhány év elteltével ő lesz a legsikeresebb USA elnök már ami a marketinget illeti.

Chris Kyle 2019.06.27. 20:34:05

@TSandor Toth: @sztd: Ha az Obama-kabinet működését objektíven nézzük, akkor 5 intézkedése mindenképp pozitív:

1.) "Obamacare" => Az Obama adminisztráció új egészségbiztosítási törvényt kezdeményezett, mely gyakorlatilag az egész amerikai egészségügyi ellátórendszert átalakította. Lényege, hogy a betegbiztosításba bevontak körét 20 millió lakossal bővítették (mégpedig sikerrel). Az új jogszabály az alsóbb rétegeknek kedvez, hiszen olyan szegény sorsú és rossz szociális helyzetben élő polgárok számára teszi elérhető a betegbiztosítást, akik korábban erről nem is álmodhattak.

2.) Klímapolitika => az eddigi amerikai elnökök sorában Barack Obama vette legkomolyabban a környezetszennyezés okozta problémákat és a globális klíma védelmét. Ezen a téren éles az ellentét Donald Trump -pal, aki egyáltalán nem kíván törődni a klímavédelemmel. (Gyermekeink és unokáink jövője érdekében reméljük, hogy ezt azért később még átgondolják Trumpék.)

3.) Gazdasági stabilitás => Az Obama-kabinet bizonyos makrogazdasági mutatókra hivatkozva azt állítja, hogy az Egyesült Államok gazdasága stabilabb lett Barack Obama 8 éves elnökségének végére. Obama előtt több negatív tendencia érvényesült, míg mára ezek egy része megváltozott.

4.) Homoszexuálisok, leszbikusok jogai => A világ szinte minden pontján kényes kérdésnek tekintett ügyben Barack Obama rendszere védelmébe vette a homoszexuálisokat és leszbikusokat. Bevezetésre került - 20 másik ország után - az USA -ban is a melegházasság intézménye és a melegek védelme.

5.) Külpolitika => Barack Obama 4 külpolitikai kérdésben is sikeresnek tekinti elnöki ciklusát: egyrészt kivonta az amerikai csapatokat Irakból (ez a lépés sokak szerint hiba volt és hozzájárult az ISIS megerősödéséhez), másrészt tető alá hozta Iránnal a megállapodást a perzsa állam nukleáris fejlesztési programjának kérdésében, harmadrészt likvidálni tudták (2011-ben) a világ legkeresettebb terroristáját, Oszama bin Ladent és végül negyedrészt határozott politikával léptek fel Vlagyimir Putyin expanzív politikájával szemben (Krím, Ukrajna)

/forrás: pervenimus blog/

TSandor Toth 2019.06.27. 21:38:13

@Chris Kyle: bla, bla, bla és bla. Egyébként én ezt írtam: Az összes USA elnök közül Obama volt a világnak a legrosszabb. Ebből kiemelném a világ szót és az 5 pontodból mind az 5-öt ki lehet lőni. Mi jutott a világnak az 5 jóból? Ló himbilimbi. Amúgy az államokon belül sem állja meg a helyét az 5 jó. A gazdaságban nem alkotott nagyot, tagadják de Trump többet hozott, tessék emlékezni a palagázra és Obama széles mellkasára ez ügyben (nesze neked klíma politika). Obama care super! Elég nehezen lehet megmagyarázni azoknak az amiknak akik addig is fizettek egészségbiztosítást, hogy most azért kapnak csekélyebb ellátást ugyan azért a pénzért mert most már azok is kapnak eü. ellátást akik soha nem fizettek és ezután sem akarnak érte fizetni. A másság jogai az egyedüli eredmény. Létrehozták az atom alkut Iránnal, hogy békésen építhessen magának atombombát, likvidálták a terroristát akit ők maguk képeztek ki terrorcselekmények elkövetésére, körbe telepítették rakétákkal Oroszországot, hogy aztán az oroszok visszavegyék a Krímet nehogy ott is amerikai rakétákkal kelljen szembe nézniük. Tehát első afroamerikai elnökként a világ sokkal többet várt tőle. Azt a sok reményt amit fűztek hozzá 1% ban sem tudta beváltani.

Graves 2019.06.27. 21:51:18

Ne temessuk a parokas majmot, meg van ideje feltwittelni magat a lista csucsara!

chrisred 2019.06.28. 05:19:10

@Chris Kyle: 3. Hát igen, az eddig mintha szóba sem került volna, hogy az ifjabbik Bush és a republikánusok 2008 végén egy világméretű gazdasági válságba sodort országot adtak át Obamának.

Equalizer. 2019.06.28. 08:10:13

@Tamáspatrik: Érdekes az általd idelinkelt lista. Ez alapján az 5 legrosszabb elnök:

Marin Van Buren (1837-1841)
Willam Harrison (1841)
Franklin Pierce (1853-1857)
Millard Filmore (1850-1853)
John Tyler (1841-1845)

Közülük kettő demokrata (Pierce és Buren).

Viszont csak csak a II. világháború utáni elnökeit nézzük (amelyek ennek a posztnak kiemelt elnökei), akkor az 5 legrosszabb:

Nixon
Bush W
Johnson
Clinton
Budh H

Az 5 legjobb pedig:

Kennedy
Reagan
Eisenhower
Truman
Ford

Mind a legjobbak, mind a legrosdzabbak közt van kettő - kettő a poszttban szereplőkböl.

Tamáspatrik 2019.06.29. 12:26:33

@Equalizer.: Nem tudom, hogy melyik listát nézed, van a közvéleménykutatások alapján összeállított, ami nekem kevéssé mérvadó és van a nagy táblázat, amelyet inkább profibbnak tartok. A rangsorok folyamatosan változtak az utóbbi évtizedekben is, az utóbbi évek átlagát vettem alapul a hozzászólásomban. Egy kicsit ízlés kérdése is, hogy ki milyen dolgok alapján súlyoz, minden elnöknél voltak jó és hibás döntések, erős és gyenge pontok.

Solo. 2019.07.28. 01:31:07

Nagyjából stimmel a lista. Nixon, Grant, Trump és Bush nem is lehet kétséges.